Buwaya ng Lipunan

Ang mga buwaya ay lipana na naman kung saan-saan. Kaliwa’t kanan ay matatagpuan. Kawawang mga mamamayan, walang kamalay malay sa mga buwayang nakaabang sa kanila! Ni hindi man long nalalaman ang gagawin ng hayop na buwaya. Nalinlang na naman ng mga pangakong laging napapako. Ang mga pangako naman ay walang kagaling-galing, kulang nalang ay ipagsigawan sa mga bingi at bulag na mamamayan.

Minsan ako ay napadaan sa isang iskinitang puno ng naglalakihang karatula at larawan ng mga buwaya. Nakakalungkot isipin, na ang dating maayos at malinis na pader ay nagmukhang madungis. Sa halip na pagandahin, ang kawawang pader ay dinikitan ng larawan ng mga makakapal ang mukha ng “buwaya”. Akala mo ay tunay na naglilingkod sa inang bayan ngunit ang totoo ay sila pa ang nangunguna sa mga katiwalian. Kung mamasdan mo, ang kakapal ng mga mukha, nakuha pang ngumiti.

Akala mo’y nakakatuwa pa ang ginagawa. Sa lansangan ay lipana‘t kung anu-ano ang ginagawa. Kaway dito. Kaway doon. Di pa nasiyahan nagpagawa pa ng kumersyal sa telebisyon. Mayat-maya ay sila ang ipinapatalastas. Kanya-kanyang mga sinasabi pawang walang katotohanan naman. Laging bukang bibig ng mga reporter. Sa mga pahayagan sila ay lagi ang laman. Hindi pa nakuntento sa telebisyon at dryo, gumamit pa ng mas-modernong paraan upang ipahayag ang kanilang kandidatura. Sa “Inter-Net” ay guma-gastos ng libo-libong salapi para sa mga nagmamahalang “Web-site” katulad ng “FaceBook.”. Ni hindi pa nga panahon ng election ay nagsisimula nang mangampanya. Nakakayamot pagmasdan ang buwaya. Hindi ko namalayan, isa na din pala ako sa sinakmal ng mga puganteng buwaya. Wala silang kuwentang mga lider ng lipinan.

Kani-kanilang paraan para maipakita ang kanilang bala-balay mabuting adhikakin sa bayan. Ngunit alam naman natin, na pag sila na ang nakaupo sa puwesto ay kani-kanila ring paraan ng pagtataklob ng tainga at pagbulag-bulagan sa nangyayari sa bayan. Wari mo ay walang tainga at mata sa katotohanang. Kani-kanila ring ang pataasan ng ihi. Kung susumahin mo, kung sino ang iyong inaasahan na magtataguyod ng kaayusan, sila pa ang kauna-unahang magugulo sa puwesto. Kung hindi nila kayang ayosin ang kanilang mga alitan, paano pa kaya ang ating bayan na sa kanilang mga lider ay umaasa ng pagbabago. Kakalungkot mang isipin ngunit ito ang katotohanan sa sistema ng ating mahal na bansa. Mahal na Bansa!? Eh! Totoo pa nga ba na mahal natin ang ating bansa? Sana naman, wag dumating sa punto na ikahiya natin ang ating bansa dahilan sa uri ng pulitikang meron tayo.

Ngayong darating na election, ano kaya ang mangyayari sa ating kinabukasan? May pagbabago pa kayang mangyayari para sa ating mga kabataanng nakatingala at umaasa sa kanila? Maging katulad kaya sila ng isang ina na isusubo nalang ang pagkain ay ibinibigay pa sa anak? Sino kaya ang may makainang katangiang hadang maglaan ng sarili para sa kanyang mga anak na nagugutom sa pagunlad?

Ang kailangan natin ngayon ay isang makainang paglilingkod sa bayan. May bibig para sa boses ng bayan at may kamay para sa paggawa tungo sa kaunlaran.Ngunit saan ba talaga nakasalalay ang ating kinabukasan sa mga pulitiko ba o sa ating mga kamay? Dapat bang iasa nalang natin ito sa kinauukulan? Mamamayan may magagawa tayo, ikaw at ako para sa bayan, para sa ating kinabukasan. At ito’y nasa iyong mga kamay nakasalalay. Mamamayan gising! May makakamit tayong pagbabago, Simulan mo na mula sa iyong saliri. Ikaw ang simula. Ikaw mismo ang magsimula! Vote wisely! Captain-hook.


About these ads

I would be happy if you drop a line here.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: